ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ลำปาง เขต 2