สพป.ขอนแก่น เขต 2 ตั้งศูนย์อำนวยการรับบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งมีจำนวน 18 โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ โรงเรียนที่ประสบภัย โดยได้รับน้ำใจช่วยเหลือบริจาค จากข้าราชการครูในสังกัด ที่มาบริจาคที่ ศูนย์อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ซึ่งจะได้นำไปมอบให้โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตามเจตนารมณ์ ของผู้บริจาคต่อไป