สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายนำสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ นำสู่การปฏิบัติ และหารือแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย        และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑