สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ ครั้งที่ 40/64

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2564 เวลา 08.00 – 09.00 น. พร้อมประชุมทีมบริหาร เพื่อนำนโยบาย ข้อราชการสู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์