สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings