สพป.มหาสารคาม เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ของครูผู้สอนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่างหนองปลิง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT ของครูผู้สอนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่างหนองปลิง เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ICT ของครูผู้สอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคู อ.เมือง จ.มหาสารคาม