สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่ง นางสาวพนิตนาฏ ลายสังข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยางเอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับครูขวัญศิษย์”ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด