การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

นายประมวล​ บุญ​ที​ฆ​์ ผอ.สพป.จันทบุรี​ เขต ​1 ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2 วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมจันทรา จังหวัดนครนายก