การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

นายกฤติพงศ์ สัตพันธุ์ รอง ผอ.สพป.จันทบุรี​ เขต ​1 ร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมจันทรา จังหวัดนครนายก