สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบทุน”กองทุนสานฝันปันน้ำใจ”ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด

นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบเงินกองทุน”สานฝันปันน้ำใจ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้กับนักเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ทุกกลุ่มโรงเรียน จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4