มอบเงินช่วยเหลือนักเรีย

เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2564  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นายวิวัฒน์  สมานชาติ   รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเสียชีวิต ซึ่งเป็นนักเรียน  โรงเรียนบ้านทิดไทย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  และนักเรียนโรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับครอบครัวนักเรียนดังกล่าว