สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่น 2

4 พฤศจิกายน 2564  นายมานิตย์  นาคเมือง  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร มอบให้นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมคณะวิทยากรฝึกอบรม เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่น 2 จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.พิจิตร เขต 2 โดยมี นายจันทบูรณ์  เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม