สพป.อุดรธานี เขต 2 ลงนามข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อำเภอกุมวาปี ประจำปี 2565

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายสมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานโครงการ HR สัญจร และ การลงนามข้อตกลง ในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2565  ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายการบริหารงานบุคคล  โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 กล่าวรายงาน ณ หอประชุม รร.บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) และในช่วงบ่าย ได้ลงนาม ณ หอประชุม รร.บ้านปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี