สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของสพฐ.


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายรณธิชัย สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะลงพื้นที่ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2     ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง