ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 34/2564

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 34/2564 โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ป่วยยืนยันสะสม ในการระบาดระลอกใหม่ เมษายน จำนวน 16,084 ราย ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ เคร่งครัดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดของโรคในระลอกใหม่ เมษายน 2564///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว