สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี 2/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปี 2/2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และนายสานิต ต่ออำนาจ ผู้รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเสร็จสมบูรณ์ และไม่กระทบในต่อการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกำหนดยืนยัน และรับรองข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564