สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2565

   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี  2565  (KICK OFF)  ของอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหาฝุ่นควัน ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น้ำตกวังม่วง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่