สพป.สมุทรสาคร – การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสมุทรสาคร ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑

วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสมุทรสาคร หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม ผู้อำนวยการฝึก และลูกเสือผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ โรงเรียนเอกชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร