สพป.สมุทรสาคร – ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร และ นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผอ.โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร (ประธานสหวิทยาเขตมหาชัย) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนเทพนรรัตน์ และ โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม