สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเพื่อจัดทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเพื่อจัดทำสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 49 ราย โดยมีนายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบปะให้โอวาทก่อนดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างฯ ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ