ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./สพม. สังกัด สพฐ.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./สพม. สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต เข้ารับการประเมิน 10 ท่าน เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุม สพป.ขอนแก่น เขต 5