รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกระถุน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านกระถุน ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จ.ศรีสะเกษ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกระถุน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดการเรียนการสอนเชิงระบบ โดยการใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตวิทยา PBL และ PLC เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 67 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประธานเขตตรวจราชการที่ 14 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางรัตน์ฐาภัทร ดีพร้อมคุณาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระถุน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว