สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมในพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว ศูนย์พักคอย สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์ อำเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู)

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มีสถานศึกษาที่อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานที่กักตัวและถานที่พักคอย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ จำนวน 5 เตียง และโรงเรียนห้วยหารประชาสรรค์ จำนวน 63 เตียง

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1722421774815504