สุพรรณบุรี เขต 3 ดูแลครูด้วยหัวใจ ให้พ้นภัย COVID-19

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบชุดตรวจ ATK ให้บุคลากรในสังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในส่วนของสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ดำเนินการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบ On-Site ปีการศึกษา 2564 โดยการสนับสนุนจัดสรรชุดตรวจ Antigen test kits (ATK) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 1,868 ชุดผ่านประธานสหวิทยาเขต เพื่อนำไปตรวจคัดกรองหาเชื้อให้แก่บุคลากรในสังกัด รองรับการเรียนการสอน On-Site ในปีการศึกษานี้