ผอ.สพป.มส.1ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง

<<<วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) โดยท่านชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม + +ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน ++

ธีรธิดา พรหมมาแบน