ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มนิเทศฯ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่มฯ/และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนายกระดับงานนิเทศการศึกษา เพื่อขับเคลือน”คุณธรรม นำคุณภาพ บนวิถีความพอเพียง” และการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน(PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3