นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในเช้าวันนี้

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)