นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มเครือข่ายโสมพะมิตร สหัสขันธ์ก้าวหน้า โนนนาทอง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มเครือข่ายโสมพะมิตร สหัสขันธ์ก้าวหน้า โนนนาทอง ณ ห้องประชุมถาวรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์(เตาไห-ไผ่ทอง) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงาน
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)