สพป.ตาก เขต 1 จัดพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) พร้อมด้วยนายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ นายวีระพงศ์ คำกมล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 1 ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสพป.ตาก เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคารแม่’80 สพป.ตาก เขต 1