สพป.พัทลุง เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิญญา นุ่มนาม ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายคีรีรัตน์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทอนตรน  โรงเรียนบ้านพน โรงเรียนวัดเขาวงก์ และ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)