พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1