การประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564/ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ประจำปี 2564/การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

วันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 09.30 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อมา เวลา 10.00 น. ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ประจำปี 2564 และในเวลา 14.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะ ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)