ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “Sandbox : Safety Zone in Ratradsongkhor School”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “Sandbox : Safety Zone in Ratradsongkhor School” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ให้มีความปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019