สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวนภาพร อุทัยสาร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 (โรงเรียนที่มีนักเรียน 40 คน ลงมา) และโครงการ “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม