สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รอง ผอ.สพป. และผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1