ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มเครือข่ายเมืองโปงลาง กลุ่มเขื่อนลำปาวและกลุ่มดอนจานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองสอวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์