สพป.ภูเก็ต รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายกิจธิชัย สารรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต