สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 41/2564 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 41/2564 สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้งประเด็นสำคัญ สื่อสาร ทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On Site ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งประเด็นอื่นๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนั้นได้ประชุมสภากาแฟ แจ้งข้อราชการงานสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3