นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษและกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Open house )ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนพิเศษและกิจกรรมนำเสนอผลงานของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ( Open house ) พร้อมด้วย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ และ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการ สพม.นนทบุรี โดยมี นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมห้องเรียนและรับชมการแสดงทักษะด้านภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และทักษะอื่นๆของนักเรียน ทั้งนี้ ยังได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ครู และนักเรียนภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี