สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร่อนพิบูลย์ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษอำเภอร่อนพิบูลย์ เพื่อสรุปผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วย นายเจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) และนางวรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์ โดย นายสมพร คงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหาร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช