สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นางนิรดา ทองเอื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง