สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2564

ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2564 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) และในการนี้ได้ประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อมอบหมายภารกิจงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน