พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินส่วนพระองค์ช่วยเหลือโรงเรียนที่เป็นสถานที่กักตัวผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 13 ร.ร.ทั้ง จ.ศรีสะเกษ รวมเป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้น 641,110 บาท

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีในครั้งนี้ขึ้น เพื่อมอบเงินทุนพระราชทานให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 13  แห่ง  ดังนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 7 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 238,990 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 3 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 71,920 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 1 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 29,650 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จำนวน 2 แห่ง จำนวนเงินพระราชทาน 300,550 บาท รวมเป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้น 641,110 บาท ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของจังหวัดศรีสะเกษ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  โดยมี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอน้ำเกลี้ยง  นายจิรศักดิ์ ศรีอร่าม ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางรัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์  บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว