ผอ.เขต พบเพื่อนครู “คีดฮอด ถามข่าวเว่าเรื่องราวการพัฒนา”

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดประชุม ผอ.เขต พบเพื่อนครู ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM MEETING “คีดฮอด ถามข่าว เว่าเรื่องราวการพัฒนา”เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานตามกลยุทธ์จุดเน้น นโยบายสำคัญ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ โดยมีนายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในการพบปะเพื่อนครู และมีนายบุญชู  สิทธิสอน รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นายธเนศ  ตรีพงษ์ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 ร่วมรับชม Video Canference และพบปะเพื่อนครู พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ณ ห้องประชุมภูน้อย

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1723970097994005