ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มเครือข่ายกมลาไสย เมืองฟ้าแดดสงยาง และร่องคำเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest posts by ช่อเอื้อง ชาสุนทร (see all)