ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทัั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง,นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน บรรยายพิเศษมอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ.รวมประชุมเพื่อนำนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติ จัดประชุมระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ