นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

<<<< วันศุกร์ ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรุ่งทิพย์อนุเมธางกูรและนางสาวจุฑามาศ เตียวตระกูล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านรักไทยและโรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน //ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน