ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ (ในการนี้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)