ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2565