สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรม PA เครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 2

ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) อย่างเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ แก่ข้าราชการครูเครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 2 โดยมี ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันโสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ น.ส.สุพิมล ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2